ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์
ถามตอบ

รายการคำถาม

ลำดับ วันที่ รายละเอียด สถานะ ดูรายละเอียด
1 15/07/2562 สมาชิกถึงแก่กรรม แล้วสมาคมฯ แจ้งชื่อทายาทผู้รับเงินสงเคราะห์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร แต่ปรากฎว่าทายาทของผู้ตายไม่มีใครมีชื่อดังกล่าวเลย สมาคมฯ ควรดำเนินการอย่างไรคะ ดำเนินการแล้ว
2 15/07/2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ที่ตั้ง : 196 หมู่ 10 อุดร-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 จำนวนสมาชิก : 18600 ราย โทรศัพท์ : 042-313201 โทรสาร : - อีเมล : - ดูแผนที่ : Googlemap กรรมการสมาคม : นายหนูนา คำมณีจันทร์ (ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ) รายละเอียด : อัตราเงินค่าสมัคร 20 บาท อัตราเงินค่าบำรุง 10 บาท อัตราเงินสงเคราะห์ต่อราย 10 บาท อัตราการหักเงินสงเคราะห์ 4 % เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,080,494,606 บาท (เพราะตอนบันทึกมันเป็นจุดทศนิยมคะ จะเข้าไปแก้ไขได้อย่างไรคะ) ดำเนินการแล้ว
3 15/07/2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้า ธ.ก.ส.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ที่ตั้ง : 196 หมู่ 10 อุดร-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 จำนวนสมาชิก : 18600 ราย โทรศัพท์ : 042-313201 โทรสาร : - อีเมล : - ดูแผนที่ : Googlemap กรรมการสมาคม : นายหนูนา คำมณีจันทร์ (ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ) รายละเอียด : อัตราเงินค่าสมัคร 20 บาท อัตราเงินค่าบำรุง 10 บาท อัตราเงินสงเคราะห์ต่อราย 10 บาท อัตราการหักเงินสงเคราะห์ 4 % เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,080,494,606 บาท ไม่ทราบว่าเอาข้อมูลเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากรายงานตัวไหนคะ เพราะยอดเงินเกินความเป็นจริงที่รายงานไปคะ ดำเนินการแล้ว
4 09/07/2562 ขอรบกวนสอบถาม กรณีค้นหาสมาคมโดยกรอกข้อมูลสมาคมแล้วแต่ผลปรากฎว่าไม่พบข้อมูล ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดค่ะ ดำเนินการแล้ว
5 11/06/2562 ขอรบกวนสอบถามค่ะ การฌาฯ กระทรวงยุติธรรมมีข้อซักถามเบื้องต้น ดังนี้ค่ะ การฌาฯ กระทรวงยุติธรรม มีเงินที่สมาชิกโอนให้การฌาฯ กระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีโอนรับจ่ายธนาคารออมสิน และการฌาฯ กระทรวงยุติธรรม ได้ทำเรื่องสอบถามไปยังธนาคารออมสินแล้ว ปรากฎว่าทางธนาคารไม่สามารถชี้แจงได้เช่นกันว่าว่าเงินที่สอบถามเป็นของบุคคลใดบ้าง ส่งผลให้ ทางบัญชีของการฌาฯ กระทรวงยุติธรรม ตั้งเงินดังกล่าวเป็นเงินรอตรวจสอบไว้ ซึ่งได้ตั้งเป็นเงินรอตรวจสอบไว้เป็นระยะเวลานานแล้ว (ตั้งแต่ก่อน 2552) จึงขอสอบถามว่า การฌาฯ กระทรวงยุติธรรม จะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างกับเงินดังกล่าว ทางตรวจสอบภายในของกระทรวง แนะนำว่าให้นำเข้าที่ประชุมเพื่อนำเงินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน ไม่ทราบว่าได้หรือไม่ค่ะ ขอบคณค่ะ ดำเนินการแล้ว
6 29/04/2562 สมาชิกการฌาฯ กระทรวงยุติธรรม ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7/3/62 (ยังไม่ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ อยู่ระหว่างรอเข้าประชม) แต่ผู้รับผลประโยชน์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่25/4/62 ไม่ทราบว่าสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของผู้รับผลประโยชน์รายที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่25/4/62 นั้น จะตกทอดให้กับทายาทของผู้รับผลประโยชน์ถึงแก่กรรมใช่หรือไม่ ทั้งนี้ การฌาฯ กระทรวงยุติธรรมได้แนบไฟล์ข้อบังคั ดำเนินการแล้ว
7 18/04/2562 สมาคมสามารถซื้อสลากออมทรัพย์ทวีสินกับ ธ.ก.ส.ได้ไหมค่ะ ดำเนินการแล้ว
8 03/04/2562 ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต แล้วผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ ไม่สามารถมารับเงินสงเคราะห์ได้ เนื่องจากต้องโทษจำคุก สมาคมฯ สามารถดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ทายาทลำดับอื่นได้หรือไม่ ดำเนินการแล้ว
9 29/03/2562 ปัจจุบันหักเงินจากสมาชิกรายละ 20.-บาทเดือนหนึงจ่ายเงินให้กับทายาทไม่เกิน 3 รายหรือหักเงินจากสมาชิกต่อท่านเดือนละไม่เกิน 60.-บาทสามารถเพิ่มอัตราการหักมากว่า 3 รายได้หรือไม่ค่ะและสามารถเพิ่มอัตราการจ่ายจ่ายเงินให้กับทายาทไม่เกินกี่ราย ดำเนินการแล้ว
10 29/03/2562 สมาคมฯสามารถจัดอบรมนอกสถานที่โดยเสนอโครงการไปที่นายทะเบียนท้องถิ่นของที่ตั้งสมาคมฯจะสามารถดำเนินการจัดการอบรมได้หรือไม่ ดำเนินการแล้ว